Primářka Hana Študentová: Preventivní onkologickou prohlídku lidem rozhodně doporučuji

Primářka Hana Študentová: Preventivní onkologickou prohlídku lidem rozhodně doporučuji

Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc nabízí zájemcům preventivní onkologické prohlídky. Proč jste se do toho vlastně pustili?

Obecně lze říci, že nádorových onemocnění neustále přibývá. Navíc lidé si více uvědomují, že je potřeba o své zdraví pečovat. Zvyšuje se také povědomí o tom, že když se na nádor přijde včas, šance na vyléčení jsou mnohem vyšší. Covidová pandemie také v lidech probudila uvědomění si vlastní smrtelnosti. Více dnes nad těmito tématy přemýšlejí.

Pro koho jsou tyto prohlídky určeny?

V podstatě pro kohokoliv, kdo má zájem se nechat vyšetřit. Nezáleží na věku, zdravotním stavu ani jiných ukazatelích.

Je nějaká skupina lidí, které byste preventivní onkologické prohlídky přímo doporučili?

Určitě ano. Jsou to pacienti, kteří ví, že je u nich vyšší riziko nádorových onemocnění. Tedy například takoví, kteří mají hereditární nádorový syndrom, vyšší výskyt nádorů v rodině u pokrevních příbuzných, nebo se jedná o lidi s vyššími rizikovými faktory, typicky o kuřáky.

Potřebuji na tyto prohlídky doporučení od ošetřujícího lékaře? Nebo třeba lékařské záznamy?

Doporučení není potřeba, nicméně mít s sebou lékařské záznamy od praktického lékaře je zcela jistě vhodné a žádoucí.

Jak preventivní onkologická prohlídka na vaší klinice probíhá?

Během prohlídky provádíme několik důležitých vyšetření. Jednak fyzikální vyšetření klinickým nebo radiačním onkologem se zaměřením na osobní a rodinnou anamnézu, dále odběr krve pro vyhodnocení krevního obrazu, základní biochemie a vyšetření vybraných nádorových markerů, které budou navrženy na základě anamnestických údajů. Součástí prohlídky je rovněž vyšetření stolice na skryté krvácení, série interních vyšetření, jako jsou klidové EKG s následným vyhodnocením odborným lékařem, měření krevního tlaku, pulzu, výšky a váhy a v neposlední řadě rentgen plic a ultrazvuk břicha, u mužů navíc ultrazvuk varlat a u žen prsů. Součástí těchto vyšetření je také edukace k dodržování správné životosprávy a stravy, seznámení s možnostmi provádění samovyšetření a významem primární i sekundární prevence v oblasti onkologických onemocnění.

Jak se mám na prohlídku předem připravit a jak dlouho trvá?

Prohlídka vám zabere zhruba jednu hodinu a následně budete odesláni na doporučená vyšetření. S výsledky vás lékař seznámí v dohodnutém termínu. K vyšetření je třeba se dostavit nalačno - je vhodné minimálně šest hodin před prohlídkou nejíst, nepít a nekouřit. K celkovému vyšetření pak přineste i vzorek ranní moče k biochemickému vyšetření. Potřebujete-li nutně ranní léky, je možné je užít a zapít malým množstvím vody.

Jde o službu pro samoplátce. Jaká je její cena?

Onkologická preventivní prohlídka je nadstandardní a tudíž i placenou službou. Cena celého balíčku vyšetření je stanovena na 7300 korun. Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů nabízejí příspěvek na onkologické vyšetření. Informujte se u vaší pojišťovny, v jaké výši a jak je možné tento příspěvek čerpat.

Nabízíte také poukazy na prohlídky. Znamená to, že jimi můžu obdarovat třeba člena rodiny?

Ano a přijde nám to jako hezký nápad. Dárkové poukazy nabízíme z vlastní zkušenosti i proto, že lidé často myslí spíš na zdraví svých bližních než na to své vlastní. Což je sice moc pěkné, ale neměli bychom zapomínat ani sami na sebe.